Imieniny:

Komisje Rady Powiatu Tucholskiego

  
Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Tucholskiego

Komisja Rewizyjna:
  1. Justyna Wilkiewicz - Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Ziegler - Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Andrzej Urbański - Sekretarz Komisji

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:
  1. Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji
  2. Honorata Szanecka - Zastępca Przewodniczącej
  3. Jan Przybysz
  4. Andrzej Pruszak
  5. Barbara Drewczyńska
  6. Halina Janowska-Giłka
  7. Jerzy Kowalik

Komisja Finansów i Gospodarki:
  1. Krzysztof Łukaszewicz - Przewodniczący Komisji
  2. Halina Janowska -Giłka - Zastępca Przewodniczącego
  3. Barbara Drewczyńska
  4. Beata Rode
  5. Małgorzata Oller
  6. Dorota Gromowska

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia:
  1. Andrzej Myszkowski - Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Urbański - Zastępca Przewodniczącego
  3. Wiesława Alichniewicz
  4. Danuta Tyda
  5. Michał Mróz
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
  1. Beata Rode - Przewodnicząca Komisji
  2. Justyna Wilkiewicz - Zastępca Przewodniczącej
  3. Krzysztof Łukaszewicz
  4. Michał Mróz
  5. Honorata Szanecka