Imieniny:
24.03.2011

„Borowiackie Szlaki” – podpisano umowy partnerskie

W środę 23 marca 2011 roku, w Starostwie Powiatowym w Tucholi podpisano ważne umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminami Brusy i Czersk.

Umowy zostały zawarte w związku z projektem „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”, do którego Powiat Tucholski przystępuje w partnerstwie z Gminami Czersk i Brsuy.  Przewidziane w ramach projektu działania mają na celu aktywną ochronę przyrody przed turystami, poprzez przygotowanie dla nich ciekawych, dobrze oznakowanych miejsc wypoczynku i miejsc postojowych wyposażonych w elementy małej infrastruktury. Ponadto w ramach projektu zaplanowane jest m.in. odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych.

Wszystkie podjęte w umowie zobowiązania uwarunkowane są uzyskaniem przez Powiat dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowy w imieniu Powiatu podpisali Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski oraz Pan Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, przy kontrasygnacie Pani Krystyny Siniło – Skarbnika Powiatu, natomiast w imieniu Gminy Brusy Pan Krzysztof Gierszewski –  Zastępca Burmistrza Brus, przy kontrasygnacie Pani Ewy Trzebiatowskiej-Gryglewskiej – Skarbnika Gminy, a w imieniu Gminy Czersk Pan Marek Jankowski – Burmistrz Czerska, przy kontrasygnacie Pani Jolanty Skuczyńskiej – Skarbnika Gminy.

Przygotował: Referat Promocji