Imieniny:
10.07.2018

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu na posiedzeniu 21 czerwca br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Oznacza to, że Rada wyraziła pozytywną ocenę dotyczącą finansowych działań Zarządu w minionym roku.  Decyzja ta została poprzedzona analizą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok oraz zapoznaniem się ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.   

WRLiFE