Imieniny:
30.06.2011

Borowiackie Szlaki - zespół się szkoli...

Ocena projektu zbliża się do końca, wkrótce nastąpi jego realizacja. Dlatego też trójka przedstawicieli Powiatu Tucholskiego wzięła udział w szkoleniu dotyczącym zasad prawidłowej realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie organizowane przez Centrum Koordynacji Projektów Srodowiskowych w dniach 28 i 29 czerwca w Warszawie  było finansowane ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności, więc było bezpłatne dla beneficjentów. Z Tucholi udział w nim wzięli: Karol Gutsze, koordynator projektu zainteresowany wszystkimi szczegółami i możliwymi problemami, Anna Nitka wspomagająca w zespole działania inwestycyjne i zamówienia publiczne oraz Magdalena Kurpinowicz odpowiedzialna za część sprawozdawczą.

Szkolenie prowadziły osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów z ramienia Centrum: Beata Szcześniak - opiekunka tucholskiego projektu, która opowiedziała o wymaganych działaniach promocyjnych, Paweł Stepnowski, który opowiedział o wniosku o płatność, Anna Bednarczuk, która poinormowała o sposobie dokonwania zmian w projekcie, Michał Kaczorek, który poprowadził dyskusję o zamówieniach publicznych oraz Anna Raszczepkin, która opowiedziała o dopuszczalnych trybach i warunkach udzielania zamówień.

Udział w tego typu szkoleniach (z których następne planowane jest na wrzesień) umożliwi prawidłową realizację projektu od samego początku i pomoże w uniknięciu błędów popełnianych wcześniej przez innych beneficjentów. Jednocześnie, dzięki osobistym kontaktom z beneficjentami z terenu całej Polski, możliwa jest promocja Powiatu Tucholskiego i Borów Tucholskich na szerszą skalę.

Informację przygotował Wydział Promocji