Imieniny:
19.12.2012

Borowiackie Szlaki: odnowiono ponad 520 km szlaków w Borach Tucholskich

PTTK „Szlak Brdy” na zlecenie Powiatu Tucholskiego odnowiło, poprawiło i uzupełniło ponad 520 km szlaków turystycznych w Borach Tucholskich, w tym ponad 130 km szlaków pieszych i ponad 390 km rowerowych.

Prace obejmowały ponowne odmalowanie oznakowania na drzewach i kamieniach, korektę przebiegu szlaków oraz umieszczenie tabliczek kierunkowych. Drobne uzupełnienia zrealizowane będą na wiosnę, w ramach prac gwarancyjnych. Większość z tych szlaków to szlaki już istniejące, choć nie zabrakło także nowych: pętla wokół Jeziora Okonińskiego czy Szlak Trzech Akweduktów.

Oznakowanie szlaków turystycznych w terenie, pomimo dokładnych map i systemów nawigacji GPS, pozostaje dla turystów wybierających się na wędrówkę pieszą lub rowerową najważniejszym sposobem orientacji. Tradycyjnie ich wytyczaniem i znakowaniem zajmowało się PTTK, teraz jednak tę rolę często wspomagają inne organizacje społeczne lub samorządy – coraz trudniej jest bowiem o pozyskanie środków na ten cel. Łatwiej jest pozyskać pieniądze na wytyczenie nowego szlaku, niż na odnowienie już istniejących, a malowane na przydrożnych drzewach lub kamieniach znaczki powinny być poprawiane co najmniej raz na pięć lat. Przebudowa dróg powoduje też konieczność korekty przebiegu szlaków i dokonywania nowych uzgodnień z ich zarządcami. Zazwyczaj środków wystarcza na prace na odcinku kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów, realizacja ponad 500 km jest w dzisiejszych czasach rzeczą wyjątkową. Znakowane poprzedzone było sporządzeniem koncepcji oraz dokumentacji, a także uzgodnieniami z zarządcami dróg i właścicielami terenów.

Rola szlaków na terenach objętych ochroną przyrody jest szczególnie ważna – w rezerwatach przyrody poruszanie się poza wytyczonymi ścieżkami jest zabronione. Szlaki turystyczne są wprawdzie częścią infrastruktury turystycznej, ważnym ich celem jest jednak takie pokierowanie turystów, by nie niszczyli najcenniejszych walorów przyrodniczych (fachowo nazywane „kanalizacją ruchu turystycznego”). Dlatego możliwe było dofinansowanie oznakowania w ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” - dzięki niemu 85% wydatków pokryje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 10 % Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Powiat Tucholski wraz partnerami musi zapewnić jedynie 5%. Całkowity koszt prac związanych z oznakowaniem wyniesie 59.655,- zł, a więc samorządy zapłacą niecałe trzy tysiące złotych.

Przypominamy, że realizowany przez Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Brusy i Gminą Czerk projekt „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja przesji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” pozwolił na utworzenie w Borach Tucholskich 21 punktów przeznaczonych dla turystów, wyposażonych w wiaty, stoły i ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Punkty te są umiejscowione na terenie Gminy Śliwice (10), Nadleśnictwa Woziwoda (6), Gminy Cekcyn (2), Gminy Brusy (1), Gminy Czersk (1) i w Nadolnej Karczmie (1). W ramach projektu powstaje jeszcze portal internetowy, prowadzone było szeroko zakrojone badanie ruchu turystycznego, można było też zapoznać się ze światowymi standardami interpretacji dziedzictwa na rzecz turystyki. Planowane jeszcze są, jeśli Ministerstwo Środowiska wyrazi zgodę: przebudowa wejścia do Muzeum Borów Tucholskich, system „mówiących kamieni” - kamieni polnych zawierających wygrawerowane informacje o wartych uwagi miejscach oraz dwie publikacje. Na zakończenie zorganizowana będzie konferencja podsumowująca projekt, na której można będzie zapoznać się z jego szczegółami.

Przygotował Wydzieł Promocji i Sportu