Imieniny:
19.05.2011

Borowiackie Szlaki na ostatnim etapie oceny

17 maja 2011 r. Powiat Tucholski przesłał do Centrum Zarządzania Projektami Środowiskowymi wyjaśnienia, uzupełnienia i uszczegółowienia dotyczące oceny merytorycznej II stopnia. Jeśli okażą się one kompletne i wystarczające - możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie.

Specyfika Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wymagała nieznacznych korekt złożonego wniosku. Konieczne było m.in. wprowadzenie dodatkowej procedury związanej z zamówieniami publicznymi, znacznie bardziej rygorystycznej od przewidzianej ustawą. Nowa procedura wymaga na przykład, by każdy, nawet najmniejszy zakup poprzedzony był udokumentowanym badaniem rynku. Uszczegółowiony został harmonogram projektu oraz niektóre jego wskaźniki.

Kolejnym krokiem, po ostatecznym sprawdzeniu wniosku, będzie podpisanie umowy o dofinansowanie. Tym samym możliwe będzie rozpoczęcie kosztownych działań projektowych, które wymygają pewności co do finansowania ze środków Unijnych oraz z budżetu centralnego.

Przygotował: KG