Imieniny:
04.07.2012

Borowiackie Szlaki po pierwszej kontroli

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Instytucji Wdrażającej V Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projekt Borowiackie Szlaki poddany został kontroli ex-post.

Skontrolowane zostały "Sporządzenie koncepcji przebiegu szlaków" oraz "Dokumentacja projektowa na budowę punktów obsługi turystycznej", na podstawie których wydatki poniesione zostały przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Weryfikowano następujące dokumenty: szacowanie wartości zamówienia, zaproszenie do składania ofert, notatka służbowa z wyboru wykonawcy, oferty wykonawców oraz umowa dotycząca " Dokumentacji projektowej na budowę punktów obsługi turystycznej".

Kontrola zakończyła się dnia 05 czerwca 2012r.

Wynik kontroli jest pozytywny - nie stwierdzono naruszeń przepisów. (wynik tutaj)

Przygotował Wydział Promocji i Sportu