Imieniny:
30.10.2017

Bory Tucholskie dla Seniora... i nie tylko.

Zapraszamy 6 listopada 2017 r. do Tucholskiego Ośrodka Kultury na konferencję kończącą projekt organizowany przez Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie" wraz z Powiatem Tucholskim

Program:

10:30 Rozpoczęcie
10:40 O projekcie
10:50 Wystąpienia gości
11:20 Relacje uczestników projektu
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Podsumowanie projektu
12:35 Komercjalizacja sposobem na trwałość rezultatów
12:45 Dalsze perspektywy, pomysły na działania
12:55 Dyskusja
13:30 Poczęstunek: potrawy regionalne

Zgłoszenia mailowe na adres: borydlaseniora@gmail.com

Konferencja ma na celu podsumowanie niezwykle udanego projektu łaczącego aktywizację osób starszych (w wieku 60+) z rozwojem turystyki na terenie borów Tucholskich i tworzeniem oferty aktywnego wypoczynku dla grup z róznymi ograniczeniami zdrowotnymi. Projekt doskonale wpisuje się w założenia Rządowego Programu Aktywności Społecnej Osób Starszych (z którego był współfinansowany), jak też w założenia międzinarodowej sieci EDEN (European Destinations of Excellence), której Bory Tucholskie są członkiem oraz w międzynarodowe trendy zrównoważonej turystyki uwzględniającej potrzeby róznych grup odbiorców i zakładające poszanowanie i ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Projekt rozszerza sprawdzoną koncepcję Uniwestytetów III Wieku o komponent dzielenia sie pozyskaną wiedzą. Pomysł ten można zastosować także w innych miejscach i w innych konfiguracjach.

Link do wydarzenie na Facebooku

Wydział Rozwoju LiFE