Imieniny:
04.09.2015

Bory Tucholskie na Regionalnym Forum Turystyki

3 września 2015 w Bydgoszczy Powiat Tucholski wraz z Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie prezentował Bory Tucholskie na I Regionalnym Forum Turystyki.

Forum zorganizowane było przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. W ramach Forum odbyła się premiera najnowszego przewodnika rowerowego po południowych Borach Tucholskich, wydanego w ramach kampanii promocyjnej naszego województwa, realizowanej na naszym terenie przez LGD Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim.

Jednym z rezultatów Forum były informacje o atrakcjach turystycznych naszego województwa w Radio PiK, informacje o tym wydarzeniu ukazały się też w lokalnej telewizji oraz na stronach aktualności turystycznych.

W ciekawej dyskusji na temat przyszłości turystyki w naszym województwie i sposobów zarządzania nią jako dziedziną sprzyjającą rozwojowi i generującą znaczącą liczbę miejsc pracy oprócz przedstawicieli branży turystycznej uczestniczyła także Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, przedstwiciele samorządów oraz instytucji naukowych.

Karol Gutsze, Wydział Rozwoju LiFE