Imieniny:
16.05.2019

III KONGRES GOSPODARCZY EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

9-31 maja 2019 r. Warszawska Izba Gospodarcza zaprasza do Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy na III Edycję Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz pierwszą edycję targów eksportu Export Expo i China Homelife Poland.

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest promocja polskiego eksportu i handlowa współpraca międzynarodowa. Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej, to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z naszymi sąsiadami i Chinami.

Założenia Kongresu:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych,
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
  • współpraca samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.
Warszawska Izba Gospodarcza pokrywa zorganizowanym grupom koszty transportu autokarem, a także zapewnia bezpłatny udział w targach oraz lunch.

Osoby lub grupy zainteresowane udziałem prosimy o jak najszybszy kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Tucholi, promocja@tuchola.pl, tel. 52 55 90 738.

Na podstwie informacji ZPP WRLiFE