Imieniny:
21.11.2017

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 października 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 roku wpłynęło 8 ofert.

Do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 1430 do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęło 7 ofert, w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 1145 do Starostwa wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 21 listopada 2017 r. zdecydował o wyborze Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 60.725,88 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

Michał Mróz

Starosta Tucholski