Imieniny:
31.10.2012

Materiały dla mediów

Materiały graficzne w pełnej rozdzielczości, informacje w formacie edytowalnym (MS Word).

Mapa szlaków turystycznych i lokalizacji projektowych

Wizualizacje miejsc postojowych:

1 2 3 6 7

Wizualizacja wyposażenia miejsc postojowych:

urządzenia 1 urządzenia 2  wiata ławko-stół

Zdjęcia oznakowania terenowego w Schwarzwaldzie (Niemcy) - wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie", 2009 rok

 jednolity system drogowskazów

system tablic terenowych zgodny z aktualnym standardem światowym

nowoczesne tablice informacyjne 

Wykorzystanie materiałów umieszczonych na tej stronie jest nieodpłatne, wymaga jedynie poinformowania właściciela i umieszczenia informacji o źródle (archiwum Starostwa Powiatowego w Tucholi).

Opracowanie: KG