Imieniny:
25.07.2017

Medal 'Za zasługi dla Policji' dla Starosty Tucholskiego

25 lipca br. Starosta Tucholski Michał Mróz odebrał z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau medal przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Medal przyznawany jest m.in. za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiuprzestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także za współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządem terytorialnym lub organizacjami społecznymi, jak też przyczynianie się do rozwoju Policji lub podejmowanie działań skutkujących podniesieniem sprawności jej działania lub poziomu jej wyposażenia technicznego.

Uroczystość odbywała się w Komendzie Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy. Warto zauważyć, że wśród odznaczonych oprócz Starosty Tucholskiego znalazł sie także Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Jest to świadectwo doskonałej współpracy samorządów naszego powiatu ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzającym Powiat Tucholski.

Gratulujemy i dziękujemy za wyrazy uznania!

Wydział Rozwoju LiFE