Imieniny:
28.03.2013

'Mówiące Kamienie' - zgłoś lokalizację

"Mówiące Kamienie" są częścią projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”, wyłonionego w konkursie „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.

Oszczędności popprzetargowe pozwoliły na rozszerzenie zakresu projektu o dodatkowy moduł - inaczej trzebaby zrezygnować z części dofinansowania. Musiał on mieścić się w ramach projektu, czyli budowy małej infrstruktury turystycznej. Ze względu na bardzo krótki czas realizacji w grę nie wchodziły większe prace budowlane - po pertraktacjach Mnisterstwo Środowiska wyraziło zgodę na system "Mówiących Kamieni" oraz zagospodarowanie terenu przy Muzeum Borów Tucholskich.

Wkład własny Powiatu Tucholskiego w system 150 kamieni waz z napisami, kodami QR oraz powiązaniem ich z portalem turystycznym wyniesie niecałe 18.000 zł (120 zł za każdy kamień) – dzięki dofinansowaniu w łącznej wysokości 95% kosztów (85% POIiŚ oraz 10% NFOŚiGW).

System „Mówiących Kamieni” stanowi uzupełnienie sieci szlaków turystycznych w Borach Tucholskich, z których ponad 540 km zostało odnowionych w ramach projektu „Borowiackie Szlaki” o ciekawe dla turystów punkty. Każda z lokalizacji oznakowanych kamieniem otrzyma oddzielną stronę na portalu turystycznym, utworzonym w ramach tego samego projektu. Poszczególne lokalizacje dostępne będą także w aplikacji na telefony komórkowe, działającej także poza zasiągiem Internetu.

W dniach 22-27 marca br. we wszystkich gminach naszego powiatu odbyły się spotkania informacyjne, na których przedstawiciele wykonawcy oraz koordynator projektu ze strony Powiatu Tucholskiego Karol Gutsze przybliżali zarówno ideę projektu jak i jego praktyczne aspekty.

Do 12 kwietnia br. można zgłaszać propozycje lokalizacji – pocztą elektroniczną lub tradycyjną, a także wrzucając wypełnione formularze zgłoszeniowe bezpośrednio do skrzynki ustawionej w budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Formularz zgłoszeniowy: wersja .pdf  wersja MS Word

Zgłoszenie musi zawierać zgodę właściciela terenu, na którym umieszczony będzie kamień oraz zobowiązanie do bieżącej opieki nad nim.

Wskaż turystom atrakcyjne miejsce w Twojej okolicy - to nic nie kosztuje!

Projekt „Borowiackie Szlaki” realizowany jest przez Powiat Tucholski wraz z partnerami w ramach V Priorytetu PO IiŚ współfinansowanego w 95% ze środków Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Przygotował Wydział Promocji i Sportu