Imieniny:
15.07.2014

Nowy znak dla turystów

Przy drodze wojewódzkiej z Torunia do Tucholi (nr 240) nowy znak zaprasza turystów do odwiedzenia rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie. O kolejne znaki, tym razem kierujące z autostrady A1 do Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, rozpoczął starania Powiat Tucholski.

Z inicjatywy Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” z Wysokiej opracowany został znak E-22c „informacje o obiektach turystycznych”, który prowadzi do Rezerwatu Cisów Staropolskich w Wierzchlesie. Opracowanie graficzne tablicy sfinansowała fundacja, natomiast zakup dwóch znaków możliwy był dzięki wyłożeniu pieniędzy przez Gminę Cekcyn i Nadleśnictwo Zamrzenica. Jest to dobry przykład partycypacji w kosztach trzech sektorów: samorządu, przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Znaki zostały ustawione przy drodze wojewódzkiej nr 240 nieopodal skrzyżowania Wierzchucin-stacja Błądzim. Dzięki uprzejmości nadleśniczego Adama Wendy znaki postawiono na działce należącej do Lasów Państwowych.

Tekst i zdjęcie: Bartosz Puchowski - prezes Fundacji "Cisowy Fyrtel"

Polska Organizacja Turystyczna uzyskała możliwość przedłożenia listy szczególnych atrakcji o wybitnym znaczeniu dla kraju (obiekty z listy UNESCO, parki narodowe, inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym), które warte są oznakowania na autostradach i drogach ekspresowych. Powiat Tucholski zaproponował Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie (obszar o znaczeniu międzynarodowym, wyróżniony przez UNESCO), najstarszy w Polsce rezerwat przyrody (rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego) oraz akwedukt w Fojutowie (najwększy obiekt tego typu w naszym kraju). Wpis na listę nie zapewnia oznakowania, gdyż do tego potrzebna jest jeszcze osobna procedura. Pozwala on jednak na szybszą relizację formalności w przypadku złożenia stosownego wniosku.

Wydział Promocji i Sportu