Imieniny:
01.08.2018

O rolnictwie z Ministrem Krzysztofem Ardanowskim

W dniu 27 lipca br. przedstawiciele powiatu tucholskiego Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik i Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szulczyk uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Ardanowskim.
Minister przedstawił główne punkty programu dla wsi: ochronę, wsparcie i rozwój. Ochrona ma dotyczyć pomocy rolnikom w sytuacji wystąpienie klęsk żywiołowych. Obecnie jest to pomoc w zakresie szkód wyrządzonych przez suszę. Wsparcie ma dotyczyć organizacji rynku produktów rolniczych. W tym roku zauważalny jest nadurodzaj, nadpodaż np. owoców miękkich, co powoduje słaby wynik finansowy dla producenta. Ostatni rzecz to rozwój, który ma dotyczyć pomocy na rozwój zaawansowanych technologii i sprzętów, aby polskie rolnictwo było jednym z najbardziej efektywnych na świecie.

Ponadto Minister przedstawił informację na temat bieżących działań podejmowanych ze zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W tym zakresie zostały przedstawione zasady bioasekuracji oraz możliwości wsparcia ze strony ministerstwa.

Tekst: PCZK
Wprowiadził: WRLiFE