Imieniny:
23.01.2018

Ochrona środowiska – wsparcie dla samorządów

O wsparciu finansowym i doradczym dla samorządów na zadania związane z ochroną środowiska rozmawiano podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w której udział wzięli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego Tucholi.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oferuje  wsparcie doradcze przy realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE) finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą takie zadania jak: wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, w tym szkoleń dla energetyków gminnych; usługi doradcze związane z przygotowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej PGN/SEAP i wdrożeniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz pomoc przy aplikowaniu o środki unijne.

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska realizuje m.in. takie programy jak „Ochrona przyrody 2018”, „Elektromobilność 2018”, „Świetlik 2018-2019”, „Azbest”, „Edukacja ekologiczna 2018” i „Słonecznik 2018-2019”, których beneficjentami mogą zostać samorządy z województwa kujawsko  - pomorskiego (prezentacja dostępna jest tutaj).

Wydział RLiFE