Imieniny:
19.09.2012

Oznakowanie szlaków turystycznych

Powiat Tucholski zaprasza do składania ofert na oznakowanie ponad 500 km szlaków turystycznych w ramach projektu "Borowiackie Szlaki". Dokumentacja udostępniona jest na stronach BIP oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7.

Projekt "Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" znajduje się w ostatniej fazie realizacji. Jednym z działań, które długoterminowo mają przyczynić się do tego, by turyści odwiedzający nasz region mogli korzystać z udostępnionych im atrakcji, nie stanowiąc jednocześnie zagrożenia dla otaczającej ich przyrody, jest odświeżenie isniejącego oznakowania szlaków turystycznych, uzupełnienie sieci szlaków o dodatkowe łączniki oraz utworzenie śladów GPS, które zostaną udostępnione na powstającej stronie internetowej.

Pełną dokumentację można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 24.09.2012r.!

Wydział Promocji i Sportu