Imieniny:
26.10.2017

Podziękowania dla Rady Działalności Pożytku Publicznego

W poniedziałek 23 października odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego pierwszej kadencji.

Oprócz podziękowań składanych osobiście przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza ustępująca Przewodnicząca Rady Felicyta Król-Pawelska przedstawiła podsumowanie licznych działań podejmowanych w ciągu minionych dwóch lat. Dyskutowano też o przyszłości tego gremium i jego przyszłych zadaniach.

Jako sposoby na dodatkową aktywizację mieszkańców naszego powiatu oraz wsparcie działań społecznikowskich zaproponowano częstszą prezentację organizacji pozarządowych i ich działalności na sesjach Rady Powiatu, dalsze konsekwentne zwiększanie kwoty przeznaczanej przez Powiat Tucholski na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, jak też przeniesienie części posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego na teren poszczególnych gmin. Starosta, doceniając wagę tematu, zaoferował daleko idącą pomoc w realizacji tych zamierzeń.

Rada zapoznała się także z najnowszymi informacjami dotyczącymi powołania Narodowego Instytutu Wolności. Ostatnim punktem posiedzenia było pozytywne zaopiniowanie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

Przypominamy, że do dnia 2 listopada 2017 r. trwa nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego drugiej kadencji.

http://www.tucholski.pl/news/nabor-do-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-powiatu-tucholskiego-drugiej-kadencji

Wydział Rozwoju LiFE