Imieniny:
04.10.2010

Powiat Tucholski na Konferencji „Klastry sposobem na odnowienie gospodarki europejskiej”

Starostwo Tucholskie wzięło udział w zorganizowanej w Brukseli europejskiej konferencji dotyczącej tworzenia i zarządzania sieciami powiązanych przedsiębiorstw i instytucji, połączonych wspólnym interesem.

Na konferencję przybyło prawie 500 uczestników z całej Europy i nie tylko. Prowadzone były wykłady, warsztaty i rozmowy w kuluarach na temat celów i sposobów wspólnych działań, przedstawiano dobre, warte naśladowania wzorce, ale także możliwe problemy i przeszkody. W przypadku Klastra Turystycznego Bory Tucholskie największą szansą na wspólne działanie jest tworzenie wspólnego wizerunku i promocja naszego regionu na skalę europejską, największym zagrożeniem jest lęk przed wspólnym działaniem i nieuczciwą konkurencją, powszechny w branży turystycznej na całym świecie. Rola samorządu najważniejsza jest w pierwszych latach tworzenia klastra, w okresie dojrzałości musi on być zarządzany i finansowany przez przedsiębiorców, których interesy reprezentuje.

Udział w konferencji był kolejnym krokiem do utworzenia Klastra Turystycznego Bory Tucholskie. Pozwolił on na nawiązanie międzynarodowych kontaktów i poznanie doświadczeń bardziej doświaczonych w tym temacie osób i organizacji.