Imieniny:
24.05.2016

Powiatowy Piknik NGO 2016

20 maja w Trzebcinach spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu tucholskiego. Swobodna atmosfera pikniku sprzyjała zarówno integracji, jak i dzieleniu się doświadczeniami.

Koncentracja na pozyskiwaniu pieniędzy, pisanie wniosków aplikacyjnych i realizacja bieżących projektów powoduje czasem, że organizacje zapominają na chwilę o swoim społecznym charakterze i o swoim największym zasobie, którym są… ludzie je tworzący i kontakty pomiędzy nimi. Wszystkie diagnozy społeczne wskazują, że najcenniejszym i najtrudniejszym do zdobycia dobrem w naszym kraju jest zaufanie, które buduje się powoli, a traci szybko. Najlepszym sposobem na budowanie wzajemnego zaufania jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, by to jednak zrobić, najpierw trzeba się spotkać, poznać i porozmawiać.

Dokładnie tym celom służył Powiatowy Piknik NGO zorganizowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego. Do tradycji społecznikowskich nawiązywała składkowa forma spotkania – każdy uczestnik podzielił się tym co przyniósł. Największy wkład wniosła Rada Sołecka w Trzebcinach – przygotowała nie tylko pyszne domowe wypieki i ognisko, ale też zaprezentowała spacer w formie questa po niezwykle pięknej okolicy. Przewodnicząca PRDPP Felicyta Król-Pawelska, będąca też inicjatorką spotkania, podzieliła się wiedzą na temat metodologii przygotowania projektów (wskazywała na potrzebę dogłębnej diagnozy), omówiła różnice pomiędzy programem, projektem a wnioskiem o dofinansowanie, ale też zafundowała wszystkim pyszną kiełbasę ogniskową. Inni uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami  dotyczącymi odpłatnej działalności stowarzyszeń  czy uwagami dotyczącymi prawidłowego rozliczania środków publicznych, jak też samodzielnie przygotowanymi sałatkami, napojami i deserami. Pomieszczenia Starej Szkoły w Trzebcinach udostępniła nieodpłatnie Gmina Cekcyn, dzięki czemu uczestnicy mogli podziwiać doskonale przygotowany obiekt, będący przykładem mądrej inwestycji w turystykę (rezerwacji trzeba dokonywać z prawie rocznym wyprzedzeniem).

Na spotkaniu nie zapadły żadne ważne decyzje, nie podpisano żadnych oficjalnych porozumień, nie przygotowano żadnych formalnych wniosków. Nie umniejsza to jednak jego znaczenia, gdyż współpraca i zaufanie budowane jest właśnie poprzez rozmowę, wzajemne poznawanie się i dzielenie się – czy to doświadczeniami, czy też kromką chleba. To właśnie stanowi istotę działań społecznych, będących domeną organizacji pozarządowych.

Nieformalna formuła spotkania przypomniała, że chęć dzielenia się i zaangażowanie uczestników pozwalają na realizację ciekawych pomysłów bez uzależniania się od pieniędzy czy wsparcia finansowego. Zadowolenie uczestników pokazało, że możliwa i celowa jest organizacja kolejnych spotkań w tej samej formule. Trochę szkoda, że zabrakło przedstawicieli stowarzyszeń z aż dwóch gmin, może jednak dołączą oni na kolejnych spotkaniach – doceniając znaczenie wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego powiatu i dobra jego mieszkańców.

Wydział Rozwoju LiFE, KG