Imieniny:
05.04.2018

Przetarg na dzierżawę pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku

Powiat Tucholski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku wraz poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 26.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pól biwakowych w Woziwodzie i Gołąbku wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 30.04.2018 r. do 31.12.2020r.” należy składać do dnia 16.04.2018 r.  do godz. 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu: tutaj

Wydział rozwoju LiFE