Imieniny:
22.05.2019

Ratownicze zabiegi agrolotnicze w drzewostanach sosnowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 28 maja do II dekady czerwca 2019 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka.

Zabiegiem zostaną objete fragmenty drzewostanów w nadleśnictwie: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Przymuszewo i Zamrzenica.

Aktualnie w ww. nadleénictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów wykonane zostaną zabiegi przy uzyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha oraz Foray 76B w dawce 2,5 l/ha.

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać (m.in. na stronach internetowych) w ww. nadleśnictwach.


Na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.