Imieniny:
24.04.2017

Ruszył kurs przewodnicki dla seniorów

20 kwietnia w gościnnych progach Muzeum Borów Tucholskich pierwszy raz spotkała się grupa 20 wspaniałych, ciekawych osób w wieku 60+, która zadeklarowała chęć powiększenia swojej wiedzy o Borach Tucholskich i dzielenia się nią z innymi.

Na rozpoczęciu kursu Starosta Tucholski Michał Mróz zaznaczył, że tylko zbyt młody wiek powstrzymuje go od osobistego udziału w kursie, który jego zdaniem doskonale wypełnia oczekiwania środowiska turystycznego naszego powiatu. Ciekawi ludzie opowiadający fascynującą historie okolicy i prowadzący do jej najbardziej ukrytych zakątków – to najskuteczniejszy sposób na zachęcenie do przyjazdu akurat do nas.

Teresa Cherek-Kanabaj otworzyła kurs w imieniu Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie, która przy wsparciu Powiatu Tucholskiego realizuje projekt "Bory Tucholskie dla Seniora" współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji  Społecznej Osób Starszych.

Pierwsze zajęcia poprowadził koordynator projektu, Michał Bucholz. Najciekawsze były na nich jednak opowieści uczestników o sobie, o tym, jak różne drogi doprowadziły ich do punktu, w którym chcą oni pomimo ukończenia 60 lat nadal zdobywać nową wiedzę i dzielić się nią z innymi – oprowadzając po ukochanych Borach.

Wprawdzie jeszcze wiele przed nami, ale już teraz można powiedzieć, że pomysł na projekt „Bory Tucholskie dla Seniora” okazał się strzałem w dziesiątkę – wzbudza on duży entuzjazm nie tylko wśród uczestników, ale także wśród branży turystycznej, która spodziewa się dużego wsparcia ze strony aktywnych seniorów.

Wydział Rozwoju LiFE