Imieniny:
12.11.2014

Ścieżka rowerowa Gostycyn - Piła

Prace nad realizacją kolejnej ścieżki rowerowej w Powiecie Tucholskim mogą zostać rozpoczęte - wyłoniony został wykonawca ich pierwszego etapu.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12 listopada 2014 r. wyłoniono Wykonawcę zadania pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła (Etap I)”.

Przedsięwzięcie to wykona firma Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowy  ul. Zaciszna 2 89-620 Chojnice, za kwotę 269.652,59 zł brutto w grudniu 2014 r.

Informację wprowadził Wydział Promocji i Sportu