Imieniny:
13.10.2017

Spotkanie Klubu Seniora 'Jesień'

12 października Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Małgorzata Oller oraz Starosta Tucholski Michał Mróz wzięli udział w spotkaniu, na którym starsze pokolenie pokazywało, na czym polega prawdziwa zabawa.

W spotkaniu Klubu Seniora "Jesień" uczestniczyli też członkowie pozostałych Klubów Seniora z terenu naszego powiatu, zaprzyjaźnieni seniorzy z sąsiednich powiatów oraz zaproszeni goście. Wszyscy oni dziękowali przede wszystkim tym, którzy społecznie poświęcają swój czas na aktywizację środowiska seniorów i przygotowanie lub zachęcenie innych do przygotowania wydarzeń dostępnych dla wszystkich. Lista spotkań i działań prowadzonych przez seniorów z tucholskiego klubu jest tak długa, że uczestniczenie w nich wszystkich wymaga niezłej kondycji. Tej jednak ponad 100 członkom Klubu "Jesień" nie brakuje, co udawadniają choćby wspaniale się bawiąc na swoich spotkaniach. 

Słodkie upominki od Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Tucholskiego miały na celu jedynie symboliczne przypomnienie, że seniorzy i ich działania są ważnym dla Powiatu Tucholskiego środowiskiem, które zawsze może liczyć na wsparcie i przychylność władz. Świadczą o tym choćby liczne interwencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów Marka Wolskiego, który pomaga wielu osobom starszym uniknąć pułapek zastawianych na nie przez nieuczciwe firmy. Wsparcie przez Powiat Tucholski projektu "Bory Tucholskie dla Seniora" mającego na celu przygotowanie tras turystycznych dostępnych dla tej grupy wiekowej jest kolejnym przykładem działania dedykownego tej grupie wiekowej.

Życzymy wszystkim seniorom przede wszystkim zdrowia i dalszego zarażania pozytywną energią pozostałych mieszkańców Powiatu Tucholskiego!

Wydział Rozwoju LiFE