Imieniny:
10.08.2018

Spotkanie na temat drogi wojewódzkiej nr 240

7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się spotkanie poświęcone przebudowie drogi wojewódzkiej 240 Tuchola – Świecie. Jego celem była omówienie stanu prac i zwrócenie uwagi na występujące problemy.

Zarząd Powiatu Tucholskiego ze Starostą Tucholskim Michałem Mrozem i włodarze oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu tucholskiego dyskutowali z reprezentującym inwestora zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z przedstawicielami wykonawcy, którym jest firma Skanska reprezentowana na spotkaniu przez kierownika budowy oraz inżyniera projektu. Omawiano problemy związane z niezbędnymi do realizacji prac zmianami organizacji ruchu i z wpływem inwestycji na zmiany w natężeniu i rodzaju ruchu na drogach wojewódzkich, ale też powiatowych i gminnych. Podczas dyskusji poruszono też m.in. kwestię planowanych objazdów, czasowego zamknięcia niektórych dróg oraz planowanego terminu ukończenia tak najważniejszej obecnie inwestycji drogowej na terenie powiatu tucholskiego, jak też planów na kolejne działania.

WRLiFE