Imieniny:
19.03.2015

Strategiczne spotkanie - pomysły na projekty

Na jakie przedsięwzięcia można będzie pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WK-P, jakie pomysły na rozwój naszego obszaru mogą zostać zapisane w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Tucholskiego - o tym dyskutowano 18 marca 2015 r. w Książnicy Tucholskiej.

Starosta Tucholski Michał Mróz zaprezentował dotychczasowy stan prac nad przygotowaniem strategii ORSG Powiatu Tucholskiego, a przedstawicielka firmy opracowującej strategię omówiła te osie RPO, w ramach których przeznaczono środki na finansowanie zawartych w niej zadań. 

Podmioty takie jak np. samorzady, organizacje, przedsiębiorcy, parafie, instytucje otoczenia biznesu, instytucje kultury, itp. mogą zgłaszać propozycje swoich przedsięwzięć do strategii ORSG poprzez wypełnienie fiszek projektowych (wzór fiszki poniżej) i przesłanie ich na adresy:  Jolanta.Wojciechowska@pl.gt.com Agnieszka.Syrocka-Sijka@pl.gt.com

Projekty mające największy wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej naszego obszaru zostaną ujęte w strategii na liście projektów podstawowych, rezerwowych lub komplementarnych.


Poniżej zamieszczamy dokumenty, które będą pomocne przy opracowaniu fiszek projektowych:

Zasady przygotowania Strategii ORSG

ORSG - zakres wsparcia

Fiszka projektowa

Wypełniona fiszka projektowa - przykład

 


Wydział RLiFE