Imieniny:
18.12.2012

'Świąteczne prezenty' dla Gminy Śliwice, Gminy Cekcyn i Nadleśnictwa Woziwoda

14 grudnia br. Powiat Tucholski przekazał wytworzoną w projekcie „Borowiackie Szlaki” infrastrukturę właścicielom i zarządcom terenu, na którym jest ona zlokalizowana.

Infrastruktura składająca się z utwardzenia terenu, miejsc postojowych, zadaszeń, ławek, śmietników i stojaków na rowery służyć będzie ochronie przyrody, wspierając równocześnie rozwój turystyki – dzięki niej przybywający w Bory Tucholskie turyści będą mogli zatrzymać się w przystosowanych do tego miejscach i udać się dalej wyznaczonymi szlakami, nie niszcząc terenów chronionych.

Gmina Śliwice zyskała w ten sposób zagospodarowanie 10 lokalizacji: w Okoninach Nadjeziornych, Rosochatce, Linówku, Główce, Kręgu, Lubocieniu, Łąskim Piecu, Lipowej, Okoninach i Lisinach, o łącznej wartości 766.152,42 zł. W Gminie Cekcyn za kwotę 125.223,14 zł uzupełniono zagospodarowanie punktów w Cekcynie i w Trzebcinach, a Nadleśnictwo Woziwoda uzyskało zagospodarowanie 6 punktów leżących wzdłuż Szlaku Trzech Akweduktów, warte 317.506,17 zł. Wszystkie te punkty będą służyły nie tylko turystom, ale też mieszkańcom, dlatego też lokalizacje wybierane były nie przez Powiat Tucholski, ale przez władze lokalne lub zarządzających terenem.

Infrastrukturę można było nieodpłatnie przekazać, gdyż zarówno Lasy Państwowe jak i samorządy gminne mają w swoich celach statutowych ochronę przyrody. Nowi właściciele będą mogli zadbać o niezbędne uzupełnienia oraz konserwację urządzeń, także dzięki temu, że wkład własny (wynoszący łącznie nieco ponad 60 tysięcy złotych) w całości zapewnił Powiat Tucholski.

Przypominamy, że projekt „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w 10 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wkład własny Powiatu Tucholskiego wraz partnerami (Gminy Brusy i Gmina Czersk) wynosi 5%.

Przygotował Wydział Promocji i Sportu