Imieniny:
25.07.2012

Szkolenie i warszaty z interpretacji dziedzictwa Borów Tucholskich

Już w poniedziałek 30.07 br. w wyjątkowej atmosferze pałacu Janta-Połczyńskich w Małej Komorzy z Interpretacji Dziedzictwa Borów Tucholskich szkolić będzie międzynarodowej klasy niemiecki ekspert. Zapraszamy!!!

Zaproszenie

 W ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” Powiat Tucholski wraz z Partnerami ma przyjemność zaprosić Państwa  

do pałacu Janta-Połczyńskich w Małej Komorzy

na nieodpłatne szkolenie pt.

Interpretacja Dziedzictwa Borów Tucholskich w poniedziałek 30 lipca 2012r. w godzinach 10:00-17:00

oraz na warsztaty pt.

Praktyczna Interpretacja Dziedzictwa Borów Tucholskich  w terminie 31.07–03.08.2012r. (1. część) i 03.09-07.09.2012r. (2. część)

prowadzone przez niemieckiego eksperta Patricka Lehnes  przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Celem szkolenia jest prezentacja idei interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby turystyki i aktywnej ochrony przyrody, omówienie praktycznych zastosowań metody interpretacji dla uzyskania wartości dodanej dla turystów, połączone z prezentacją międzynarodowych dobrych praktyk z tej dziedziny.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby turystyki i aktywnej ochrony przyrody. W ramach warsztatów tworzona będzie podstawa jednolitego standardu typu Corporate Design dla Borów Tucholskich oraz tworzone będą projekty tablic terenowych instalowanych w ramach projektu „Borowiackie Szlaki”. Zalecany jest udział w szkoleniu poprzedzającym warszaty.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób podejmujących decyzje dotyczące planowania, realizacji i obsługi inwestycji związanych z turystyką, jak i dla osób na co dzień związanych z planowaniem lub obsługą ruchu turystycznego, jak też aktywną ochroną przyrody w Borach Tucholskich.

Warsztaty są przeznaczone dla osób na co dzień związanych z planowaniem lub obsługą ruchu turystycznego, jak też aktywną ochroną przyrody w Borach Tucholskich. Uczestnicy otrzymają certyfikat zawodowy organizacji „Interpret Europe”, zrzeszającej międzynarodowych profesjonalistów z dziedziny „Heritage Interpretation”.

Prosimy o deklarację udziału do piątku 27.07.2012 r., godz. 14:00 (szkolenie) lub do poniedziałku 30.07.2012 r., godz. 15:00 (warszaty) w formie pisemnej (Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola), mailowej (promocja@tuchola.pl), faxem (52-55 90 701) lub telefonicznie (52 55 90 738). Po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod numerem 535-092-901.

Krótki termin zgłoszeń, za który przepraszamy, spowodowany jest względami proceduralnymi i koniecznością koordynacji czasu specjalistów krajowych i zagranicznych. Mimo tego liczymy na liczną frekwencję – jest to niepowtarzalna okazja włączenia się w prace zmierzające do lepszego wykorzystania potencjału Borów Tucholskich, czerpiąc twórczo z międzynarodowych doświadczeń. Ilość miejsc ograniczona!

Ilość miejsc ograniczona!

Zespół Projektowy „Borowiackich Szlaków”

Pliki do pobrania: zaproszenie na szkolenie, zaproszenie na warszaty, informacja o szkoleniu, deklaracja udziału (pdf), deklaracja udziału (MS Word)