Imieniny:
09.09.2014

Szukając polskiego EDEN-u

Bory Tucholskie w 2013 roku otrzymały wyróżnienie EDEN (European Destinations of Excellence) w promującym zrównoważoną turystykę konkursie Komisji Europejskiej. Od 4 do 6 września br. nad Biebrzą laureaci z całej Polski – w tym z Powiatu Tucholskiego – szukali pomysłów na wykorzystanie marki EDEN do promocji turystyki w swoich destynacjach.

Różnorodność EDEN: bogactwo czy przekleństwo?

Największą trudność i wyzwanie przy podejmowaniu współpracy stanowi różnorodność laureatów EDEN-u. Mogą nimi być wszyscy: od instytucji kultury i stowarzyszeń, poprzez miasta i powiaty, aż po pensjonaty i organizatorów turystyki. W poszczególnych latach doceniane były inicjatywy dotyczące turystyki na obszarach chronionych, turystyki wodnej, rewitalizacji czy turystyki dostępnej. Rozmieszczenie geograficzne też nie ułatwia wspólnych działań: wyróżnione destynacje rozciągają się od Szczecina po Przemyśl, od Mierzei Wiślanej po Beskid Śląski, obejmując też m.in. Bory Tucholskie, Bagna nad Biebrzą, Kostrzyn czy Żyrardów. Ogniwem łączącym poszczególne miejsca jest dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki oraz fakt, że wszystkie one mogą stanowić inspirację – dla turystów, dla artystów, ale także dla mieszkańców.

Burza mózgów i emocji – kluczem do wspólnej przyszłości

Niezwykle intensywne i wyczerpujące całodniowe szkolenie (połączone z warsztatami) poświęcone było kreowaniu marki EDEN, roli poszczególnych podmiotów w działaniach na rzecz tworzenia sieci oraz korzyściom uczestniczenia we wspólnych działaniach. Prowadziła je Małgorzata Lisowska – autorka studiów podyplomowych „architekt marki”. Ożywione dyskusje pozwoliły na ustalenie, iż budowa wspólnej marki jest zadaniem nie tylko dla Polskiej Organizacji Turystycznej (organizującej krajową edycję konkursu), ale też dla wszystkich laureatów. Jedynie ich zaangażowanie może spowodować, że EDEN stanie się naszym kraju rozpoznawalnym znakiem jakości, przyciągającym świadomych turystów. Pomocne mogą być kampanie prowadzone przez POT, takie jak organizacja sesji zdjęciowych czy przyjazdów dziennikarzy (Bory Tucholskie skorzystają w tym roku z obu tych form promocji), ale to tylko początek skutecznej kampanii. Kolejnym krokiem mogą być wspólne projekty promocyjne, a także udział w działaniach międzynarodowych.

‘Bruxelles connection’

EDEN to konkurs Komisji Europejskiej, dzięki czemu sieć nagrodzonych i wyróżnionych rozciąga się nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Na poziomie europejskim działa też stowarzyszenie EDEN, zrzeszające zwycięzców i wyróżnionych w konkursie. Niestety, składka roczna w wysokości 400 Euro stanowi skuteczną barierę dla polskich destynacji – znacznie większą niż dla niemieckiego lub brytyjskiego przedsiębiorcy czy samorządu. Dlatego też POT postanowił wesprzeć cztery destynacje opłaceniem za nie składek członkowskich, by umożliwić jak najlepszą komunikację z siecią europejską (członkowie stowarzyszenia EDEN będę mogli na koszt Komisji Europejskiej uczestniczyć w spotkaniu sieci w Brukseli 21 października br.). Uczestnicy spotkania nad Biebrzą wybrali Bory Tucholskie, Bagna nad Biebrzą, Przemyśl i Pętlę Żuławską jako reprezentantów naszego kraju w Brukseli. Będą oni szukali możliwości wspólnej, europejskiej promocji destynacji EDEN, uwzględniającej także polskich laureatów i wyróżnionych w konkursie.

 Nie tylko pracą człowiek żyje…

Spotkanie szkoleniowe to nie tylko warsztaty i oficjalne dyskusje. To także wieczorne rozmowy przy ognisku, opowieści o miejscach, z których przyjechali uczestnicy, a także relacje  z międzynarodowych podróży po sieci EDEN. Nad Biebrzą nie mogło też zabraknąć krótkiego spływu tratwami – proekologicznej specjalności turystycznej tego regionu. Spojrzenie z góry na problemy naszego świata zapewnił kilkunastometrowy wzlot balonem – niestety na uwięzi. Mistrzostwa świata kosiarzy z udziałem zawodników z kilku krajów stanowiły ukoronowanie programu zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego niocenionym gospodarzem był Andrzej Grygoruk. Niesamowite klimaty czekały uczestników w posiadłości „Króla Biebrzy” – Krzysztofa Kawęczyńskiego. Całość programu opracował Maciej Wilczyński z biura „La Ventura”, a ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej czuwały nad nim Anna Księżnik i Dorota Szulc.

Podsumowanie

Szkolenie nad Biebrzą spełniło dwie funkcje. Z jednej strony pozwoliło ono na wymianę doświadczeń uczestników i wzajemne ich poznanie się – co jest pierwszym krokiem do wspólnych działań. Z drugiej strony pokazało wyraźnie, że to nie Polska Organizacja Turystyczna powinna być motorem wspólnych działań, lecz uczestnicy sieci – przy wsparciu koordynacyjnym i organizacyjnym POT. Pokazało ono też, że polska sieć EDEN nie jest w żadnym wymiarze gorsza, niż inne krajowe sieci europejskie. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejnym krokiem do wypracowywania marki EDEN w Polsce i w Europie będą wspólne projekty promujące zrównoważoną turystykę w ciekawych miejscach, w których mieszkają interesujący ludzie.

Karol Gutsze, Wydział Promocji i Sportu