Imieniny:
27.05.2015

Tradycyjne produkty kulinarne ochronią nasze dziedzictwo kulturowe

W czwartek, 21 maja 2015r. w „Starym Młynie” we wsi Wierzchucice (gmina Sicienko) odbyło się seminarium „Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Wskazówki praktyczne do budowania marki, promocji, wytwarzania i dystrybucji”.

Organizatorem spotkania był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, a pomysłodawcą Piotr Lenart – ekspert kulinarny.

Region kujawsko -  pomorski obfituje w produkty regionalne i tradycyjne, które mają szansę spełnić wymogi europejskiego systemu ochrony produktów i zyskać miano produktów markowych. Propagowanie tradycyjnej kuchni regionalnej to ważne działanie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Jednym z celów seminarium było zaprezentowanie   produktów utożsamianych z regionem,  ich degustacja oraz wskazówki o praktycznym zastosowaniu lokalnych surowców w potrawach. Pośród wielu produktów uczestnicy seminarium mieli możliwość kosztowania dwóch borowiackich  – „szandara” i „fjuta”, przygotowanych przez Helenę Pałkowską z Krzywogońca  i Marzenę Przytarską z Przyrowy.

Obecnie na europejskiej  liście zarejestrowanych jest 37 polskich  produktów markowych. Są one chronione specjalnymi znakami, które informują konsumenta o nazwie,  geograficznym pochodzeniu  i gwarantowanej tradycyjnej  specjalności.  

W seminarium wzięły udział: Helena Pałkowska i Marzena Przytarska  - prezentujące swoje produkty oraz .Magdalena Kurpinowicz (prezes Lokalnej Grupy działania „Bory Tucholskie”) i  Maria Ollick (prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury).

Tekst: Maria Ollick, Borowiackie Towarzystwo Kultury

Wprowadził Wydział Rozwoju LiFE