Imieniny:
14.03.2011

Umowy podpisane

W poniedziałek 14 marca 2011 roku, w Starostwie Powiatowym w Tucholi podpisano ważne umowy pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminami Cekcyn i Śliwice, Nadleśnictwem Woziwoda oraz Panem Kazimierzem Romińskim.

 

Umowy zostały zawarte w związku z planowaną przez Powiat realizacją projektu pn. „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. Przewidziane w ramach projektu inwestycje (wiaty ze stołami i ławkami, stojaki na rowery, tablice informacyjne etc.) realizowane będą przez Powiat Tucholski na terenie nieruchomości, udostępnionych przez Nadleśnictwo Woziwoda, Gminy Cekcyn i Śliwice oraz w Nadolnej Karczmie przez pana Romińskiego.

Wszystkie podjęte w umowie zobowiązania uwarunkowane są uzyskaniem przez Powiat dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowy w imieniu Powiatu podpisali Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski oraz Pan Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, przy kontrasygnacie Pani Krystyny Siniło – Skarbnik Powiatu. W imieniu Gminy Cekcyn Pan Jacek Brygman – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Pana Waldemara Stosika – Skarbnika Gminy. W imieniu Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Pani Haliny Sonik – Skarbnika Gminy oraz w imieniu Nadleśnictwa Woziwoda Pan Nadleśniczy Zbigniew Grugel.

Przygotował Referat Promocji