Treść
Imieniny:
14.09.2012

UTW - Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zapraszają na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013.

Inauguracja odbędzie się 5 października 2012 r. o godz. 16.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie JM Rektora dra Krzysztofa Kannenberga
  • Immatrykulacja
  • Gaudeamus igitur
  • Wręczenie nagród wyróżniającym sie studentom
  • Wystąpienia gości
  • Wykład inauguracyjny pt. „Zmiany klimatu problemem współczesnego świata” wygłosi dr hab. Marek Kejna
  • Gaude Mater Polonia
  • Zakończenie uroczystości

O godzinie 15.00 w Kościele p.w. Bożego Ciała w Tucholi zostanie odprawiona Msza Św. w intencji rozpoczynającego się roku akademickiego.

UWAGA!! PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ TEKST PIOSENKI "JAK DOBRZE NAM"!

Wprowadził Wydz. Promocji i Sportu