Imieniny:
16.08.2017

Wojewoda w Powiecie Tucholskim

Wizja lokalna wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w Powiecie Tucholskim, której celem było zapoznanie się z rozmiarem szkód po wichurze, odbyła się już w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku.

Kontakt telefoniczny sztabu kryzysowego dowodzonego przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza z administracją rządową utrzymywany był od momenty zaistnienia sytuacji kryzysowej. Odbywał się on na różnych płaszczyznach.

Sztab kryzysowy przekazywał do województwa nformacje o stanie zagrożenia i najważniejszych potrzebach mieszkańców zebrane w poszczególnych gminach oraz informował władze gmin o zaleceniach i zarządzeniach wojewódzkiego sztabu kryzysowego. Sztab zapewniał też lokalną koordynację służb podległych staroście i wojewodzie, jak też utrzymywał bezpośredni kontakt z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych Mariuszem Błaszczakiem. Za bezpośredni kontakt z władzami kraju i województwa odpowiedzialny był Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz odwiedził południową część naszego powiatu już w poniedziałek, dzięki czemu działania prowadzące do poprawy sytuacji poszkodowanych mogły być wdrożone w najbardziej efektywny sposób. W wizycie oprócz Starosty Tucholskiego Michała Mroza i Członka Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzego Kowalika uczystniczyli także przedstawiciele samorządów gminnych.

Wydział Rozwoju LiFE

Zdjęcia: Jerzy Kowalik, Mirosław Wojciechowski