Imieniny:
14.02.2018

Współpraca między szkołami różnych szczebli

13 lutego odbyło się spotkanie, które miało na celu kontynuację współpracy szkół podstawowych prowadzących oddziały gimnazjalne ze szkołami ponadgimnazjalnymi na różnych płaszczyznach.

Spotkanie otworzył Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, który podziękował dyrektorom gimnazjów za dotychczasową współpracę oraz zwrócił się z prośbą o dalszą pomoc w promowaniu kontynuowaniu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu tucholskiego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych prowadzących klasy gimnazjalne oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu tucholskiego, którzy mieli okazję zaprezentować ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.

Omówiono jakie działania będą podejmowane promujące kierunki kształcenia – podkreślona została znaczenie różnorodności i wielości działań tj. Targi Edukacji i Pracy (2 marca br.) spotkania z uczniami, rodzicami, dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych i inne.

Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu