Imieniny:
16.08.2017

Zarządzanie kryzysowe w Powiecie Tucholskim

W nocy z piątku 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Powiat Tucholski przeszły burze i nawałnice o niespotykanej dotąd skali, powodując bardzo duże straty.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło natychmiastowe działania w zakresie koordynacji służb powołanych do łagodzenia skutków kryzysu (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne). Już kilka godzin po zdarzeniu powiatowy sztab kryzysowy pod przewodnictwem Starosty Tucholskiego Michała Mroza gromadził informacje o najważniejszych problemach z infrastrukturą: zasilanie energią elektryczną, w tym przede wszystkim zasilanie ujęć wody i przepompowni ścieków.

Na szczęście w naszym powiecie nie doszło do wypadków śmiertelnych, można było więc skupić się przede wszystkim na ratowaniu i zabezpieczaniu mienia. Ofiarna praca strażaków wspieranych przez mieszkańców spowodowała, że bardzo szybko udrożnione zostały główne drogi, zablokowane zwalonymi drzewami. Do nakrywania uszkodzonych dachów wydawane były bezpłatne plandeki, w których mocowaniu także pomagali strażacy. Szacowaniem strat na budynkach i oceną ich stanu technicznego zajmowali i zajmują się Inspektorzy Nadzoru Budowlanego.

Starosta Tucholski oraz Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalik czynili starania, by zabezpieczyć wystarczającą ilość agregatów – przede wszystkim do umożliwienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków. Wszystkie te działania miały na celu złagodzenie najbardziej drastycznych problemów, do których oprócz ochrony życia i zdrowia należy zapewnienie dojazdu dla służb ratowniczych, dachu nad głową i wody pitnej.

Dziękujemy za zaangażowanie i wspólny wysiłek na rzecz poszkodowanych mieszkańców Powiatu Tucholskiego.

Wydział Rozwoju LiFE 

Zdjęcia: Jerzy Kowalik