Imieniny:
14.01.2011

Zespół projektowy Borowiackich Szlaków

Kluczowym elementem sukcesu każdego projektu są ludzie go realizujący. Formalizując stan faktyczny, 14 stycznia 2011r. Starosta Tucholska powołała interdyscyplinarny, międzywydziałowy zespół do realizacji projektu "Borowiackie Szlaki"

Nadzór ze strony Zarządu Powiatu nad pracami zespołu sprawuje Wicestarosta Wiktor Metkowski.

Koordynatorem projektu jest Karol Gutsze, odpowiedzialny także za moduł dotyczący spójnego systemu tablic informacyjnych oraz współpracę ze specjalistami z dziedziny interpretacji zasobów na cele turystyczne (wizyta studyjna, szkolenia).

 Asystentem koordynatora a zarazem osobą odpowiedzialną za promocję projektu (konferencja otwierająca i zamykająca, oznakowanie działań itp.) jest Maciej Korda.

Działania merytoryczne stanowiące poszczególne moduły zostały podzielone. Inwestycjami (miejsca postojowe, mała infrastruktura) zajmują się panie Anna Grzeca i Anna Nitka,  część informatyczną (serwer, portal internetowy, oprogramowanie) koordynuje Jacek Lorczak, a Magdalena Kurpinowicz zajmuje się odnowieniem oznakowania szlaków turystycznych, monitoringiem działań projektowych i sprawozdawczością.

Finanse i księgowość powierzone zostały Monice Derengowskiej, a procedury zamówień publicznych Estrze Gwizdale.

Ze strony partnerów w zespole projektowym znaleźli się: Katarzyna Krygowska z Brus i Daniel Szpręga z Czerska.

Kolejne zarządzenie dopuściło możliwość angażowania innych pracowników Starostwa do konkretnych zadań projektowych.

Zarządzenia Starosty powołujące zespół do realizacji projektu "Borowiackie Szlaki" (BIP):

http://bippowiat.tuchola.pl/?app=zarzadzenia&nid=5448 

http://bippowiat.tuchola.pl/?app=zarzadzenia&nid=5361 

Opracowanie: KG