Imieniny:
10.04.2018

Zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzeń za uporządkowanie lasu zniszczonego przez nawałnicę

Starosta Tucholski informuje właścicieli zniszczonych przez nawałnicę lasów, że wynagrodzenia wypłacane za uporządkowanie lasu są zwolnione od podatku dochodowego do 31 grudnia 2018 r.

Terminem na uprzątnięcie lasu również jest  dzień  31 grudnia 2018 r., warto jednak uporządkować las  i zgłosić ten fakt Staroście do końca września br. Inaczej Starosta Tucholski nie może zagwarantować, że należna kwota wynagrodzenia wpłynie na konto właściciela lasu do końca bieżącego roku i będzie zwolniona z podatku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody w Starostwie Powiatowym w Tucholi lub pod numerem telefonu 52 5590 712

Informację WGGNiZP wprowadził WRLiFE