Imieniny:

 

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

Siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi


Starostwo Powiatowe
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

tel. (52) 5590700
fax (52) 5590701

e-mail: starostwo@tuchola.pl

Godziny otwarcia:


Starostwo Powiatowe w Tucholi

Poniedziałek 7:30 – 16:30

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30 – 14:30.

Kasa Starostwa Powiatowego w Tucholi czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 16:00

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30 – 14:00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Pocztowa 7 B  ( lokal nr 8)

poniedziałek,wtorek, środa, czwartek, piątek  w godz. 7:30 – 15:30

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje interesantów
w następujące dni tygodnia:

poniedziałek w godz. 9:30 - 16:30

wtorek w godz.  7:30 - 11:00

czwartek w godz. 7:30 - 14:30

 


INFORMACJA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ


Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi (parter), telefonicznie na nr (52) 5590700, drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: starostwo@tuchola.pl lub drogą pocztową na adres siedziby urzędu.

Dojazd